تبلیغات
برای تو... - سوالی كه فقط 2 درصد از مردم میتوانند به ان پاسخ دهنداین تست توسط انیشتین طوری طراحی شده که ۹۸% افراد نمیتوانند به آن پاسخ دهند زیرا به منطق بسیار قوی نیاز دارد ، پس شما نیز هوشتان را تست کنید ببینید آیا جزء ۲% افراد هوشمند جهان هستید یا خیر !؟

فرضیات :

۱) در خیابانی، پنج خانه در پنج رنگ متفاوت وجود دارد.

۲) در هر یک از این خانه ها یک نفر با ملیتی متفاوت از دیگران زندگی می کند.

۳) این پنج صاحبخانه هر کدام نوشیدنی متفاوت می نوشند، سیگار متفاوت می کشند و حیوان خانگی متفاوت نگهداری می کنند.

حکم: کدامیک از آنها در خانه، ماهی نگه می دارد؟

راهنمایی:

۱- مرد انگلیسی در خانه قرمز زندگی می کند.

۲-مرد سوئدی، یک سگ دارد.

۳-مرد دانمارکی چای می نوشد.

۴-خانه سبز رنگ در سمت چپ خانه سفید قرار دارد.

۵-صاحبخانه خانه سبز، قهوه مینوشد.

۶-شخصی که سیگار (مال پال)می کشد پرنده پرورش می دهد.

۷-صاحب خانه زرد، سیگار (دانهیل) می کشد.

۸-مردی که در خانه وسطی زندگی میکند، شیر مینوشد.

۹-مرد نروژی، در اولین خانه زندگی می کند.

۱۰-مردی که سیگار (بلندز)می کشد در کنار مردی که گربه نگه می دارد زندگی می کند.

۱۱-مردی که اسب نگهداری می کند، کنار مردی که سیگار (دانهیل) می کشد زندگی می کند.

۱۲-مردی که سیگار (بلومستر)می کشد، آبجو می نوشد.

۱۳-مرد آلمانی سیگار (پرینس)میکشد.

۱۴-مرد نروژی کنار خانه آبی زندگی می کند.

۱۵-مردی که سیگار (بلندز)میکشد همسایه ای دارد که آب می نوشد


با تشكر از نویسنده:فاطمه

.: Weblog Themes By VatanSkin :.