تبلیغات
برای تو... - تمامی محصولات اپل طی 35 سال

 

1976 - Apple I

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

1977 - Apple II

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

1978 - Disk II

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

1979 - Apple II Plus

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

1980 - Apple III

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

1983 - Lisa

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

1983 - Apple Mouse

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

1984 - Apple IIC

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

1984 - Macintosh

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

1985 - Macintosh XL

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

1986 - Macintosh Plus

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

1987 - Macintosh SE

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

1987 - Apple Newton next to an iPhone

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

1988 - Apple IIc Plus

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

1988 - Macintosh IIx

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

1989 - Macintosh SE/30

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

1989 - Macintosh portable

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

1990 - Macintosh IIfx

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

1991 - Macintosh PowerBook 140

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

1993 - Macintosh LC 575

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

1995 - PowerBook 5300

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

1996 - Power Macintosh 7220

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

1997 - 20th Anniversary Macintosh

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

1998 - iMac G3

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

1999 - Power Macintosh G3

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجونطبقه بندی: اموزشی 20، 

تاریخ : 1390/07/20 | 05:28 | نویسنده : sam | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.